BIGYRACE

BIGYRUN

ZÁKLADNÍ INFORMACE K BIGYRACE 2023

PDF KE STAŽENÍ – PLÁNEK A PRAVIDLA BIGYRACE 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tento ročník je zkušební, tzn. může dojít k nečekaným změnám

2. Bigyrace začíná dle časového plánu po Bigyrun

3. Závod je pro zdatné jedince!!!

4. Jsou pouze dvě kategorie ŽENY a MUŽI (minimální věk 15 let), ženy startují první

5. Startují současně dva běžci v podobném věku, pořadí bude sděleno v den závodu

6. Popis jednotlivých aktivit:

a) Běh přes pneumatiky, 10 m – závodník musí přeběhnout přes celé pole pneumatik

b) Nesení klády, max. 30 m, všechny klády budou mít podobný tvar a váhu (jiná pro muže a ženy); závodník si vybírá klády z nabídky; způsob nesení je libovolný, ale kláda se nesmí dotýkat země, pokud vypadne, může se zvednout a pokračovat od místa prvního kontaktu se zemí.

c) Lanové aktivity, max. 5 m – ručkování přes svisle uvázané pneumatiky na lanech; dotek nohou země je považovaný za nesplnění aktivity; závodník musí přeručkovat celou dráhu.

d) Hod oštěpem na cíl do balíku slámy vzdálenost pro ženy je 10 m a pro muže 12 m; maximální počet pokusů dva; za splnění aktivity je považováno zřetelné (oštěp se nesmí dotýkat země) zabodnutí oštěpu do balíku alespoň jedním oštěpem (pokud se zabodne na první pokus, závodník hned pokračuje); hází se atletickými oštěpy; muži a ženy mají stejný oštěp.

e) Tah traktorové pneumatiky, max. 5 m – jiná váha pro muže a ženy; pneu je položené na ležato na upravených kládách pro lehký skluz (kolejnice), pneu je opatřeno lanem, za které závodník, ručkováním po laně, pneumatiku přetáhne z jednoho konce „kolejnice“ na druhý; následně pouští lano a sprintuje do cíle.

POZOR, u každé aktivity stojí minimálně 2 „dozorci“, nesplnění aktivity = 10 angličáků muži a 7 angličáků ženy na vyhrazeném místě u každé aktivity!

7. Vyhrává závodník s nejrychlejším časem

8. V každé kategorii běžíme o 1 000-ci korunovou bankovku v hliníkovém rámu + originální medaile a diplomy