Pravidla

BIGYRUN

Pravidla a orientační plánek závodu

 

Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí souhlasí s těmito pravidly:

 

· Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.

· Účastník závodu musí respektovat pokyny organizátorů.

· Účastník závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

· Účastník závodu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

· Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se závodem.

· Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

· Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách www.bigyrun.cz bez předchozího upozornění.

· Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

· Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu třetím osobám.

· Registrací dává účastník souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři k zasílání informačního newsletteru.

· Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

· Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi.

· Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.

· Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.

· Veškeré fotky a video pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

· Pořadatel neručí za odložené věci.

· Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

· Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní a klimatické podmínky.

· Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní na svých internetových stránkách www.bigyrun.cz

 

ORIENTAČNÍ PLÁNEK ZÁVODU KE STAŽENÍ